Klachtenregeling

Elke klacht of (bijna) klacht wordt binnen Zware Jongens gezien als een gratis advies waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wanneer onze professionals integer, vanuit goed hulpverlener schap en vanuit wet- en regelgeving hun werkzaamheden uitvoeren dan hoeft niemand bang te zijn voor een klacht. Het is een recht welke een klant heeft en houdt in positieve zin de professional scherp in de manier van werken. De Zware Jongens stimuleert haar professionals daar waar mogelijk in te zetten op verbetering van de dienstverlening.

Bij Zware Jongens staat transparantie en het waarborgen van kwaliteit centraal. We zijn aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie genaamd ‘Er is iets misgegaan’. Deze commissie behandelt klachten van cliënten of ouders met betrekking tot onze dienstverlening.

Stappen in het Klachtenproces:

1. Informatievoorziening:

Tijdens het kennismakingsgesprek in de intakefase informeren we cliënten en ouders uitgebreid over onze klachtenregeling. Ze ontvangen schriftelijke informatie hierover.

2. Open samenwerking:

We streven naar een open samenwerking met de cliënt en/of ouder. Eventuele ontevredenheid kan in eerste instantie direct besproken worden met de betrokken professional.

3. Klachtbespreking:

Als het bespreken van de ontevredenheid met de betreffende professional niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klacht worden besproken met de manager. Indien nodig kan de klacht worden doorgezet naar de onafhankelijke klachtencommissie ‘Er is iets misgegaan’.

4. Contact onafhankelijke klachtencommissie:

Cliënten kunnen de onafhankelijke klachtencommissie bereiken via www.erisietsmisgegaan.nl om hun klacht voor te leggen en te laten behandelen.

5. Aanvaardbare oplossing:

We streven ernaar om zo snel en prettig mogelijk tot een aanvaardbare oplossing te komen in    samenspraak met de cliënt.

6. Geschillencommissie:

Indien het niet mogelijk is om tot een bevredigende oplossing te komen, kan de cliënt een Geschillencommissie inschakelen.

Het volledige klachtenproces voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn toegewijd aan het waarborgen van een hoog niveau van zorg en klanttevredenheid, en het oplossen van klachten op een transparante en rechtvaardige manier.

Neem voor het melden van een klacht contact op met tijmen@zware-jongens.nl