Team

Het team van de Zware Jongens bestaat uit verschillende professionals met diverse achtergronden en expertise in (jeugd)hulpverlening. We streven naar inclusiviteit en maatwerk voor elke hulpvraag. Met onze gecombineerde inzichten en vaardigheden begeleiden we mensen in verschillende situaties. Ons team bestaat uit gedragsdeskundigen, gespecialiseerde hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Door deze mix aan expertise kunnen we verschillende benaderingen toepassen, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden en veel praktijkervaring. Behandeling kan ook deel uitmaken van de ondersteuning, afgestemd op de behoeften van het individu. Bij elke situatie kijken we zorgvuldig naar de benodigde ondersteuning. We werken samen met onze cliënten, luisteren naar hun verhaal en doelen, en stellen een traject op dat past bij hun behoeften. Ons diverse team zet zich in voor effectieve, empathische en doelgerichte ondersteuning.

Regiebehandeling en ouderbegeleiding

Naast begeleiding en behandeling voor de jongere biedt Zware Jongens ook ouderbegeleiding en is er altijd een actief betrokken regiebehandelaar gekoppeld aan alle hulpverleners en de gezinnen. Onder ouderbegeleiding verstaan wij het begeleiden van ouders bij vraagstukken die gaan over hun kinderen en de opvoeding. Ouders krijgen meer handvatten om beter te begrijpen wat er bij hun kind speelt en hoe daar beter mee om te gaan.

De betrokken regiebehandelaar ziet erop toe dat alle activiteiten van alle betrokken hulpverleners op elkaar zijn afgestemd waarbij een helicopterview wordt gehanteerd. De regiebehandelaar is in nauw contact met de hulpverlening en daarmee ook bij de jongere en het gezin. Onze gezinnen kunnen te maken krijgen met meerdere hulpverleners en zorgaanbieders. De regiebehandelaar spant zich in voor een goede samenwerking en afstemming ten behoeve van de best mogelijke zorg. De regiebehandelaar zorgt dat in het hulptraject de meest passende deskundigheid op het juiste moment wordt betrokken.

Behandeling en therapie

Onze behandelaar gaat eclectisch en traumasensitief te werk. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere EMDR, CGT en schematherapie. De jong (volwassenen) die hulp krijgen bij Zware Jongens hebben veel meegemaakt. Gedrag is alles wat aan de buitenkant te zien is; dit zal niet duurzaam veranderen zolang de basis (deels) ontbreekt. In samenwerking met de betrokken begeleider van Zware Jongens en het systeem worden er stappen gezet om de jong (volwassenen) zijn basis verder te laten ontwikkelen en verstevigen. Waarbij het opdoen van succeservaringen (ook buiten de behandeling) een grote rol speelt. Een boom zal niet groeien zonder stevige wortels

Expertise en ervaringsdeskundigheid

Naast de kernactiviteiten zoals ouderbegeleiding, regiebehandeling en therapie, gaat het team van Zware Jongens verder door diverse expertises te bieden op verschillende terreinen. We geloven in het belang van een multidisciplinaire aanpak om onze cliënten de best mogelijke zorg te bieden. Onze experts zijn niet alleen gekwalificeerd in traditionele behandelmethoden, maar ze brengen ook waardevolle ervaring en kennis mee op specifieke gebieden. Bijvoorbeeld, onze professionals met ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslavingen begrijpen de uitdagingen waarmee onze cliënten worden geconfronteerd. Ze bieden empathie, inzicht en begeleiding die verder gaat dan puur theoretische kennis.

Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van gezonde leefstijl en fysieke trainingen. Ze helpen onze cliënten niet alleen bij het overwinnen van verslavingsproblemen, maar ook bij het ontwikkelen van gezonde gewoonten en het verbeteren van hun algehele welzijn. Onze paardentraining is een unieke benadering die therapeutische voordelen biedt, waaronder het opbouwen van vertrouwen, het verbeteren van communicatievaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen. Indien gewenst kan er een systemisch coach worden ingezet. Deze kan ouders inzichten geven over de patronen waar ze met zichzelf en hun kinderen inzitten. Door patronen te herkennen en erkennen ontstaat er bewustzijn waardoor ouders en kind in een rustiger vaarwater terecht kunnen komen.

Hieronder een introductie van de oprichters van Zware Jongens.

Thomas van Teulingen

Mijn naam is Thomas van Teulingen, en ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in de omgeving van Schagen. Mijn carrière in de zorg begon in 2002, toen ik mijn eerste stappen zette in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Na acht jaar besloot ik de overstap te maken naar de (gesloten) jeugdzorg. In beide gevallen werkte ik altijd met de zwaardere doelgroep. Al snel merkte ik dat ik een natuurlijke aanleg en affiniteit had met deze mensen.

Na mijn ervaring in de gesloten jeugdzorg kreeg ik de kans om via een re-integratiebedrijf aan de slag te gaan op basis van sport. Daar ontdekte ik de onschatbare waarde van sport voor de doelgroep waar ik mee werkte. Het was een bijzondere ervaring die mijn overtuiging versterkte dat sport een krachtig middel kan zijn in het bevorderen van hun welzijn. Na deze periode was het tijd voor mij om de stap te zetten naar het ondernemerschap. Ik besloot al mijn opgedane werkervaring samen te voegen en werd mede-oprichter en eigenaar van Zware Jongens. Samen met mijn team zetten we ons in om mensen met een zware zorgvraag te ondersteunen en begeleiden.

Bij Zware Jongens hechten we sterk aan het werken vanuit gelijkwaardigheid en zijn te allen tijde aanwezig met een onvoorwaardelijke acceptatie van onze cliënten. Onze onmetelijke lading geduld stelt ons in staat hen op een respectvolle en begripvolle manier te begeleiden. Voor ons is het essentieel om te werken vanuit een sterke connectie met onze cliënten. Transparantie en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. Wij streven ernaar een veilige omgeving te creëren waarin onze cliënten zich gehoord en begrepen voelen. Door open en eerlijk te communiceren, bouwen wij aan een vertrouwensband die de basis vormt voor succesvolle begeleiding.

Eric Roskam

Mijn naam is Eric Roskam en sinds 2007 ben ik werkzaam als professional in de (forensische) jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening. Gedurende deze periode heb ik een diepgaande passie ontwikkeld voor onze doelgroep.

Onze doelgroep ervaart frequent uitdagingen op diverse levensgebieden. Voordat we deze problematiek aanpakken, leggen we de nadruk op het opbouwen van een solide relatie met de jongeren. Zo begrijpen ze helder dat we ons inzetten voor het aanpakken van deze uitdagingen met het oog op hun toekomst. Wanneer er een stevige verbinding is gelegd, kunnen we de problemen stap voor stap aanpakken.

Bij Zware Jongens onderscheiden we ons door onze creatieve aanpak en individuele benadering van de jongere, waarbij we een op maat gemaakt plan ontwikkelen. We verlichten de lasten die de jongeren dragen en stimuleren hun capaciteiten. Dit realiseren we op uiteenlopende wijzen. We halen veel voldoening uit het gebruik van sportfaciliteiten, waarbij we vaak op een psycho-fysieke wijze training geven in emotie- en stressregulatie, zoals kickboksen, fitness en basketbal. Tijdens deze toegankelijke sportactiviteiten ligt de focus op het ontwikkelen van cognitieve en sociale vaardigheden. Onze ambitie is altijd gericht op het vinden van een benadering die nauw aansluit bij de unieke behoeften van elke jongere. Als we zelf niet over de benodigde expertise beschikken, betrekken we andere deskundigen. We streven naar nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, die vaak nog beter kunnen aansluiten bij de jongeren.

Bij Zware Jongens kan ik mijn passie volledig tot uiting brengen, zoals we vinden dat het hoort. We ondersteunen jongeren zo lang als nodig is. Vaak hebben ze al veel hulpverleners gezien, zich herhaaldelijk kwetsbaar opgesteld en mogelijk steeds weer een vertrouwenspersoon verloren. Wij blijven beschikbaar voor de jongeren en investeren in het contact, zelfs als ze in het begin misschien weinig behoefte daaraan tonen. Met mijn expertise en ervaring ben ik vastbesloten een positieve bijdrage te leveren aan het leven van jongeren in nood. Samen met het team van Zware Jongens streven we ernaar hen te ondersteunen op hun pad naar een betere toekomst.