Doelgroep

De doelgroep van de Zware Jongens is zeer divers, zowel in termen van leeftijd als problematiek en woonsituatie. Een criterium voor de Zware Jongens is dat de cliënt al een lange(re) geschiedenis van onsuccesvolle hulpverlening heeft of het eruit ziet dat hiermee te maken gaat krijgen. Dit kan zichtbaar worden door grens- en normoverschrijding gedrag. De leeftijden variëren grofweg tussen 12 en 35 jaar en iedereen is welkom. Over het algemeen zijn er geen specifieke contra-indicaties, maar het is belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de doelen wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblemen en/of gecombineerd met psychische klachten.