Problematiek

De Zware Jongens bieden ondersteuning aan jeugdigen die vaak moeilijk te benaderen zijn in deze uitdagende fase van hun leven. Ons doel is om onze cliënten door middel van maatwerk voor te bereiden op een zo normaal mogelijk leven in de maatschappij. We vervullen daarbij de rol van de “spin in het web”. Naast het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van perspectief, kennis en vaardigheden, zijn we een centrale figuur in hun leven. We werken samen met ketenpartners en sleutelfiguren die betrokken zijn bij de cliënt, om ervoor te zorgen dat het traject succesvol verloopt.

De problematiek van onze doelgroep is zeer divers. We begeleiden jongeren met ernstige gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen, psychische aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek. Vaak is er sprake van een combinatie van deze factoren. Soms zijn er alleen vermoedens van dergelijke problematiek. Het vertrouwen van onze doelgroep in de hulpverlening is doorgaans zeer beperkt. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan dak- en thuisloze cliënten.